Bắt khẩn cấp 3 đối tượng trộm 30 cây vàng SJC

3 đối tượng trộm cắp 30 cây vàng SJC tại cơ quan công an. Ảnh: C.A Nha Trang
3 đối tượng trộm cắp 30 cây vàng SJC tại cơ quan công an. Ảnh: C.A Nha Trang
3 đối tượng trộm cắp 30 cây vàng SJC tại cơ quan công an. Ảnh: C.A Nha Trang
Lên top