Bắt khẩn cấp 2 đối tượng, thu giữ súng, đạn số lượng khủng