Bắt kẻ tổ chức cho 11 người xuất cảnh trái phép

11 người được Sư đưa xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc bất thành. Ảnh: Lý Nhất.
11 người được Sư đưa xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc bất thành. Ảnh: Lý Nhất.
11 người được Sư đưa xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc bất thành. Ảnh: Lý Nhất.
Lên top