Bắt kẻ sát hại 18 con voọc ngũ sắc quý hiếm

Đối tượng Bùi Văn Ngây cùng 18 con voọc ngũ sắc quý hiếm
Đối tượng Bùi Văn Ngây cùng 18 con voọc ngũ sắc quý hiếm
Đối tượng Bùi Văn Ngây cùng 18 con voọc ngũ sắc quý hiếm
Lên top