Bắt kẻ có hai tiền án vẫn bán ma túy cho các con nghiện ở bãi vàng

Bắt nghi phạm vận chuyển ma túy bán vào bãi vàng bán cho con nghiện. Ảnh: C.A
Bắt nghi phạm vận chuyển ma túy bán vào bãi vàng bán cho con nghiện. Ảnh: C.A
Bắt nghi phạm vận chuyển ma túy bán vào bãi vàng bán cho con nghiện. Ảnh: C.A
Lên top