Bắt kẻ cầm đầu đường dây đòi nợ thuê tại Đà Nẵng

Kẻ cầm đầu đường dây bắt cóc, tống tiền tại Đà Nẵng vừa bị bắt giữ.
Kẻ cầm đầu đường dây bắt cóc, tống tiền tại Đà Nẵng vừa bị bắt giữ.
Kẻ cầm đầu đường dây bắt cóc, tống tiền tại Đà Nẵng vừa bị bắt giữ.
Lên top