Bắt hơn 2 tấn ngà voi ngụy trang trong gỗ nhập từ châu Phi