Bắt hàng loạt cựu lãnh đạo, lãnh đạo đương nhiệm tỉnh Bình Dương

Cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm và Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an
Cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm và Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an
Cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm và Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an
Lên top