Bắt hàng lậu trị giá hơn 200 triệu đồng vận chuyển trên 2 xe khách

Hàng lậu vận chuyển trên xe khách 81B - 00858 bị bắt giữ. Ảnh: CA HT
Hàng lậu vận chuyển trên xe khách 81B - 00858 bị bắt giữ. Ảnh: CA HT
Hàng lậu vận chuyển trên xe khách 81B - 00858 bị bắt giữ. Ảnh: CA HT
Lên top