Bắt hai đối tượng tuồn người vào Phú Thọ không qua kiểm dịch

Cường và Đức tại cơ quan điều tra tỉnh Phú Thọ. Ảnh: CACC.
Cường và Đức tại cơ quan điều tra tỉnh Phú Thọ. Ảnh: CACC.
Cường và Đức tại cơ quan điều tra tỉnh Phú Thọ. Ảnh: CACC.
Lên top