Bắt hai đối tượng rủ nhau đi cướp để kiếm tiền chuộc điện thoại

2 bị can Bình và Đạt (từ phải qua).
2 bị can Bình và Đạt (từ phải qua).
2 bị can Bình và Đạt (từ phải qua).
Lên top