Bắt giữ xe chở gỗ nghiến tại Hà Giang

Phát hiện 2 đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép. Ảnh: CAHG
Phát hiện 2 đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép. Ảnh: CAHG
Phát hiện 2 đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép. Ảnh: CAHG
Lên top