Bắt giữ thuyền khai thác cát trái phép trên sông Hương

Một trong 5 chủ đò khai thác cát trái phép bị công an bắt giữ. Ảnh: C.A cung cấp.
Một trong 5 chủ đò khai thác cát trái phép bị công an bắt giữ. Ảnh: C.A cung cấp.
Một trong 5 chủ đò khai thác cát trái phép bị công an bắt giữ. Ảnh: C.A cung cấp.
Lên top