Bắt giữ thanh niên tăng ga thông chốt khi được yêu cầu khai báo y tế

Tạm giữ thanh niên thông chốt kiểm dịch COVID-19 tại Tuyên Quang.
Tạm giữ thanh niên thông chốt kiểm dịch COVID-19 tại Tuyên Quang.
Tạm giữ thanh niên thông chốt kiểm dịch COVID-19 tại Tuyên Quang.
Lên top