Bắt giữ tài xế xe ôm công nghệ vận chuyển thêm cả thuốc lắc

Số thuốc lắc tài xê xe ôm công nghệ đang vận chuyển đi giao thì bị bắt.
Số thuốc lắc tài xê xe ôm công nghệ đang vận chuyển đi giao thì bị bắt.
Số thuốc lắc tài xê xe ôm công nghệ đang vận chuyển đi giao thì bị bắt.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top