Bắt giữ ôtô vận chuyển 2 tạ mỡ và da heo bốc mùi hôi thối

Phát hiện xe ôtô chở số lượng lớn mỡ và da heo hôi thối. Ảnh: Anh Phong.
Phát hiện xe ôtô chở số lượng lớn mỡ và da heo hôi thối. Ảnh: Anh Phong.
Phát hiện xe ôtô chở số lượng lớn mỡ và da heo hôi thối. Ảnh: Anh Phong.
Lên top