Bắt giữ nhóm vận chuyển gỗ trái phép qua biên giới

Nhóm đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép từ Campuchia (giáp tỉnh Đắk Lắk) về Việt Nam tiêu thụ. Ảnh: T.X
Nhóm đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép từ Campuchia (giáp tỉnh Đắk Lắk) về Việt Nam tiêu thụ. Ảnh: T.X
Nhóm đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép từ Campuchia (giáp tỉnh Đắk Lắk) về Việt Nam tiêu thụ. Ảnh: T.X
Lên top