Bắt giữ nhóm thanh niên lên mạng tự học chế tạo súng

Súng tự chế được nhóm đối tượng sử dụng săn bắn gần nhà.
Súng tự chế được nhóm đối tượng sử dụng săn bắn gần nhà.
Súng tự chế được nhóm đối tượng sử dụng săn bắn gần nhà.
Lên top