Bắt giữ nhóm thanh niên bất chấp dịch bệnh, bay lắc trong quán karaoke

Lên top