Bắt giữ nhóm đối tượng hành hung công an xã khi đang làm nhiệm vụ

Nhóm đối tượng gồm Oai, Thắng, Vững, Chuyền tại trụ sở công an. Ảnh: T.X
Nhóm đối tượng gồm Oai, Thắng, Vững, Chuyền tại trụ sở công an. Ảnh: T.X
Nhóm đối tượng gồm Oai, Thắng, Vững, Chuyền tại trụ sở công an. Ảnh: T.X
Lên top