Bắt giữ nhiều đối tượng cho vay nặng lãi ở Bình Thuận

Nạn nhân Lê Tấn Sinh bị kẻ cho vay nặng lãi đâm mù mắt ngày 23.8.2018. Ảnh: C.A.
Nạn nhân Lê Tấn Sinh bị kẻ cho vay nặng lãi đâm mù mắt ngày 23.8.2018. Ảnh: C.A.
Nạn nhân Lê Tấn Sinh bị kẻ cho vay nặng lãi đâm mù mắt ngày 23.8.2018. Ảnh: C.A.
Lên top