Bắt giữ người phụ nữ mang quân phục đại tá giả để khoe mẽ

Đối tượng Đào Thị Uyên. Ảnh: QĐND
Đối tượng Đào Thị Uyên. Ảnh: QĐND
Đối tượng Đào Thị Uyên. Ảnh: QĐND
Lên top