Bắt giữ người chồng say rượu đánh đập, đổ xăng đốt vợ

Bà Hà Thu Hường vào viện do bỏng nặng toàn thân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bà Hà Thu Hường vào viện do bỏng nặng toàn thân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bà Hà Thu Hường vào viện do bỏng nặng toàn thân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top