Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bắt giữ một phụ nữ móc túi trong bệnh viện Bạch Mai