Lào Cai:

Bắt giữ một người Trung Quốc vì tấn công phụ nữ