Bắt giữ lô hàng nanh báo, móng vuốt sư tử trong hành lý khách nhập cảnh