Bắt giữ lô hàng không rõ nguồn gốc trên xe khách

Số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ vận chuyển trên xe khách. Ảnh: CA.
Số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ vận chuyển trên xe khách. Ảnh: CA.
Số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ vận chuyển trên xe khách. Ảnh: CA.
Lên top