Bắt giữ lô gỗ quý được ngụy trang, vận chuyển đêm khuya

Hiện trường vụ việc. Ảnh Công an cung cấp.
Hiện trường vụ việc. Ảnh Công an cung cấp.
Hiện trường vụ việc. Ảnh Công an cung cấp.
Lên top