Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bắt giữ hai đối tượng liên quan đến đường dây mua bán cần sa bằng đường hàng không