Bắt giữ hai đối tượng cướp giật iPad trên tay trẻ em

Hai đối tượng Việt và Cường. Ảnh T.X
Hai đối tượng Việt và Cường. Ảnh T.X
Hai đối tượng Việt và Cường. Ảnh T.X
Lên top