Bắt giữ gần 4 tạ mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto

Số mì chính giả được lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: NT
Số mì chính giả được lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: NT
Số mì chính giả được lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: NT
Lên top