Bắt giữ gần 3 tấn gỗ trắc không rõ nguồn gốc

Gần 3 tấn gỗ trắc không rõ nguồn gốc bị CSGT Hà Tĩnh bắt giữ. Ảnh: CA.
Gần 3 tấn gỗ trắc không rõ nguồn gốc bị CSGT Hà Tĩnh bắt giữ. Ảnh: CA.
Gần 3 tấn gỗ trắc không rõ nguồn gốc bị CSGT Hà Tĩnh bắt giữ. Ảnh: CA.
Lên top