Bắt giữ đối tượng vận chuyển trên 3,5kg ma túy

Lực lượng chức năng kiểm tra số ma túy do đối tượng Bình vận chuyển. Ảnh: NT
Lực lượng chức năng kiểm tra số ma túy do đối tượng Bình vận chuyển. Ảnh: NT
Lực lượng chức năng kiểm tra số ma túy do đối tượng Bình vận chuyển. Ảnh: NT
Lên top