Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 7,5kg pháo nổ

Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 7,5kg pháo nổ. Ảnh: CACC
Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 7,5kg pháo nổ. Ảnh: CACC
Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 7,5kg pháo nổ. Ảnh: CACC
Lên top