Bắt giữ đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy, 1kg ma túy đá

Đối tượng Trần Xuân Vượng. Ảnh: Hải Thượng
Đối tượng Trần Xuân Vượng. Ảnh: Hải Thượng
Đối tượng Trần Xuân Vượng. Ảnh: Hải Thượng
Lên top