Bắt giữ đối tượng tưới xăng đốt xe nhà hàng xóm

Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Đăng đã tưới xăng đốt xe nhà hàng xóm để trả thù. Ảnh: NT
Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Đăng đã tưới xăng đốt xe nhà hàng xóm để trả thù. Ảnh: NT
Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Đăng đã tưới xăng đốt xe nhà hàng xóm để trả thù. Ảnh: NT
Lên top