Bắt giữ đối tượng tàng trữ hàng trăm viên ma túy tổng hợp và hàng cấm

Số lượng ma tuý thu được tại hiện trường. Ảnh CA CC
Số lượng ma tuý thu được tại hiện trường. Ảnh CA CC
Số lượng ma tuý thu được tại hiện trường. Ảnh CA CC
Lên top