Bắt giữ đối tượng nhập lậu hơn 50kg pháo từ Trung Quốc

Đối tượng Hậu bị bắt giữ cùng hơn 50kg pháo nhập lậu từ Trung Quốc. Ảnh: Hữu Việt
Đối tượng Hậu bị bắt giữ cùng hơn 50kg pháo nhập lậu từ Trung Quốc. Ảnh: Hữu Việt
Đối tượng Hậu bị bắt giữ cùng hơn 50kg pháo nhập lậu từ Trung Quốc. Ảnh: Hữu Việt
Lên top