Bắt giữ đối tượng mang xăng phóng hỏa bệnh viện

Bắt giữ đối tượng phóng hỏa bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
Bắt giữ đối tượng phóng hỏa bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
Bắt giữ đối tượng phóng hỏa bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
Lên top