Bắt giữ đối tượng khai thác trộm gỗ ở rừng phòng hộ

Đối tượng Trường tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC
Đối tượng Trường tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC
Đối tượng Trường tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC
Lên top