Bắt giữ đối tượng dùng súng bắn phụ xe vì giành khách

Đối tượng Lê Thanh Lâm, là cháu của ông Đoàn Thanh Hùng - phụ xe của nhà xe Ngọc Thương. Ảnh: CACC
Đối tượng Lê Thanh Lâm, là cháu của ông Đoàn Thanh Hùng - phụ xe của nhà xe Ngọc Thương. Ảnh: CACC
Đối tượng Lê Thanh Lâm, là cháu của ông Đoàn Thanh Hùng - phụ xe của nhà xe Ngọc Thương. Ảnh: CACC
Lên top