Bắt giữ đối tượng đón 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép giá rẻ mạt

Đối tượng Tiếp vì 1,6 triệu đồng đã nhận đưa 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Lý Nhất.
Đối tượng Tiếp vì 1,6 triệu đồng đã nhận đưa 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Lý Nhất.
Đối tượng Tiếp vì 1,6 triệu đồng đã nhận đưa 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Lý Nhất.
Lên top