Bắt giữ đối tượng 2 tay 2 dao xông vào trụ sở chém công an

Đối tượng Hỷ tại cơ quan điều tra. Ảnh: BT
Đối tượng Hỷ tại cơ quan điều tra. Ảnh: BT
Đối tượng Hỷ tại cơ quan điều tra. Ảnh: BT
Lên top