Bắt giữ bè gỗ vận chuyển 200kg pháo lậu tại cửa sông Bắc Luân

Số pháo lậu 200 kg được Biên phòng phát hiện trên sông Bắc Luân (TP. Móng Cái). Ảnh:BPQN
Số pháo lậu 200 kg được Biên phòng phát hiện trên sông Bắc Luân (TP. Móng Cái). Ảnh:BPQN
Số pháo lậu 200 kg được Biên phòng phát hiện trên sông Bắc Luân (TP. Móng Cái). Ảnh:BPQN
Lên top