Bắt giữ anh rể hiếp dâm em vợ

Bị can Lê Phú Cự. Ảnh: C.A
Bị can Lê Phú Cự. Ảnh: C.A
Bị can Lê Phú Cự. Ảnh: C.A
Lên top