Thanh Hóa:

Bắt giữ 8kg pháo nổ trên chuyến xe Nam - Bắc

Lên top