Bắt giữ 7.200 chai nước ngọt lậu do nước ngoài sản xuất