Bắt giữ 6 thuyền đánh cá trên biển bằng kích điện

Tang vật là những bộ kích điện và dây điện mà 6 chủ thuyền dùng đánh bắt hải sản
Tang vật là những bộ kích điện và dây điện mà 6 chủ thuyền dùng đánh bắt hải sản
Tang vật là những bộ kích điện và dây điện mà 6 chủ thuyền dùng đánh bắt hải sản
Lên top