Bắt giữ 5.840 gam nghi là ma túy vận chuyển trái phép qua hàng không

Lên top