Bắt giữ 5 tấn lưỡi vịt, trứng tràng, nầm lợn... đông lạnh

Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng. Ảnh: CACC
Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng. Ảnh: CACC
Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng. Ảnh: CACC
Lên top